Uzaylılar, Dünya’daki cep telefonu sinyalleri sayesinde bizi bulabilir mi?

admin

Uzaydan gelen sinyaller, çoğu zaman insanoğlu için büyük birer gizem olmaya devam ediyor. Peki ama bunun tam tersi olabilir mi? Başka bir deyişle uzaylılar, Dünya’dan gelen sinyalleri tespit ederek bizi bulabilir mi?

Kısa süre önce yapılan bir çalışma, uzaylı uygarlıkların Dünya’daki cep telefonu kulelerinden sızan radyo sinyallerini tespit ederek insanlığı bulup bulamayacağını inceledi. Ekip, dünyanın dört bir yanındaki baz istasyonlarından sızıntı simülasyonu yaparak, yakın yıldızların etrafındaki muhtemel gelişmiş uzaylıların Dünya’da sahip olduğumuza eşdeğer ekipman kullanarak bunu tespit edip edemeyeceğini bulmaya çalıştı.

Ekip, “Tespit edilebilirlik açısından, Dünya’nın 10 ışık yılı yakınında bulunan ve GBT [Green Bank radyo teleskopu] ile karşılaştırılabilir bir alıcı sistemle donatılmış herhangi bir yakın medeniyetin Dünya’nın mobil kule sızıntısını tespit edemeyeceği sonucuna vardık” dedi. Bununla beraber, mevcut Dünya teknolojisini kullanarak, benzer sinyaller sızdıran uzaylı yaşam formlarını tespit etmemiz de mümkün değil.

Araştırmacılar, “Ancak, mobil sistemler emekleme aşamasında ve bu teknolojinin gelecekteki gelişimi (örneğin 5G sistemleri ve ötesi), Dünya’daki sızıntının bu bileşeninin zaman içinde gücünü artırmaya devam edeceğini gösteriyor” diye yazıyor ve devam ediyor: “Sızıntı tespit edilebilirse, dünya dışı bir gözlemci gezegenimizin doğasının çeşitli ayrıntılarını ve yüzeyindeki teknolojinin dağılımını belirleyebilir.

Ekibe göre bu belirleme yeteneği, doğal arazinin, bitki örtüsünün, okyanusların ve buzun dağılımını gösteren bir Dünya modeli oluşturabilmeyi içerecektir.

Manchester Üniversitesi Jodrell Bank Astrofizik Merkezi direktörü baş yazar Profesör Mike Garret yaptığı açıklamada “Pek çok meslektaşımın, Dünya’nın son yıllarda giderek daha fazla radyo sessizliğine büründüğünü öne sürdüğünü duydum – bu iddiaya her zaman karşı çıktım” dedi ve devam etti: “Bugün daha az sayıda güçlü TV ve radyo vericimiz olduğu doğru olsa da, dünya çapında mobil iletişim sistemlerinin yaygınlığı çok daha fazla. Her sistem ayrı ayrı nispeten düşük radyo güçlerini temsil ederken, bu cihazların milyarlarcasının bir arada oluşturduğu spektrum önemli.

Tahmin edilebileceği gibi, daha gelişmiş dinleme ekipmanına sahip uzaylıların, uzaya sızan sinyallerimizi yakalama şansı daha fazla olacaktır ve kendi teknolojimiz ilerledikçe bunun olma olasılığı da artıyor.

Garrett, “Mevcut tahminler, Dünya’nın alçak yörüngesinde ve ötesinde yüz binden fazla uydumuz olacağını gösteriyor” diye ekliyor: “Dünya, spektrumun radyo kısmında zaten anormal derecede parlak; eğer bu eğilim devam ederse, doğru teknolojiye sahip herhangi bir gelişmiş uygarlık tarafından kolayca tespit edilebilir hale gelebiliriz.

Çalışma, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’de (Kraliyet Astronomi Topluluğu Aylık Bildirimleri) yayınlandı.

Yorum yapın

vozol 12000 vozol 10000 vozol puff vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 time
casino casino siteleri